BLOG

Wat kan je doen wanneer jouw arts, psycholoog of advocaat fouten heeft gemaakt?

Wanneer iemand zich wendt tot een arts, psycholoog of advocaat, is de verwachting dat diegene goed omgaat met het probleem waarvoor hulp wordt gezocht. Voor deze beroepsbeoefenaren gelden tuchtrechtelijke vereisten om ervoor te zorgen dat hun bijstand aan bepaalde eisen voldoet.

Als er fouten worden gemaakt, er wordt bijvoorbeeld een verkeerde diagnose gesteld of een onjuiste behandeling ingezet, is het mogelijk een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wanneer die klacht gegrond wordt verklaard, kan de beroepsbeoefenaar een waarschuwing, berisping of schorsing krijgen. Bij hele ernstige fouten kan het zelfs zo zijn dat diegene voorgoed uit het register geschrapt wordt en zijn vak niet meer mag uitoefenen.

Het is mogelijk om een advocaat in te schakelen voor bijstand bij het indienen van een klaagschrift en tijdens de zitting. In sommige gevallen, wanneer de zaak (juridisch) complex is, kunnen de kosten daarvan worden vergoed door de overheid (via de Raad voor Rechtsbijstand).  Als u wilt weten of dat in uw zaak is geval is, of als u andere vragen heeft over bijstand bij een dergelijke zaak, vernemen wij dat graag van u.